راه هوشمندانه
برای ارسال پست خودکار به اینستاگرام

صرفه جویی در زمان مدیریت حساب های اینستاگرام خود، انتشار و تجزیه و تحلیل تمام پست های خود را در یک پنل.

سه روز رایگان تست کنید * 3 روز آزمایشی رایگان

امکانات سیستم

طراحی منحصر به فرد
طراحی منحصر به فرد
چندین حساب
چندین حساب
پست خودکار
پست خودکار
برنامه تقویم
برنامه تقویم
آزمایشی رایگان
آزمایشی رایگان
امن برای استفاده
امن برای استفاده
رسپانسیو
رسپانسیو
ذخیره سازی ابری
ذخیره سازی ابری

قیمت مناسب برای شما

120000 تومان / ماهیانه
آلفا
سالانه: 1000000 تومان
صرفه جویی شما 440000تومان
تا 3 حساب
انواع پست:
عکس, ویدیو,
استوری (فقط عکس),
آلبوم (فقط عکس)
ورودی های ابری:
ماژول ها
فخ آخ
پشتیبانی از شکلک ها
ذخیره سازی: 300MB
85000 تومان / ماهیانه
بتا
سالانه: 850000 تومان
صرفه جویی شما 170000تومان
تا 2 حساب
انواع پست:
عکس, ویدیو,
استوری (فقط عکس),
آلبوم (فقط عکس)
ورودی های ابری:
ماژول ها
فخ آخ
پشتیبانی از شکلک ها
ذخیره سازی: 150MB
50000 تومان / ماهیانه
گاما
سالانه: 480000 تومان
صرفه جویی شما 120000تومان
فقط 1 حساب
انواع پست:
عکس, ویدیو,
استوری (فقط عکس),
آلبوم (فقط عکس)
ورودی های ابری:
ماژول ها
فخ آخ
پشتیبانی از شکلک ها
ذخیره سازی: 50MB